Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Aleksandrowie Kujawskim

Deklaracja dostępności

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Aleksandrowie Kujawskim zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej https://aleksandrowkuj.naszaporadnia.com/ zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

  • Data publikacji strony internetowej:
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Marta Bratkowska, adres poczty elektronicznej pppc.sekretariat@aleksandrow.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 54 282 55 55. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna znajduje się  w budynku położonym przy ul. Sikorskiego 3, 87-700 Aleksandrów Kujawski  - na I piętrze.

Budynek wyposażony jestw dźwig (platformę dla osób niepełnosprawnych) w celu dostania się osób ze szczególnymi potrzebami naI piętro budynku.

W budynku przy Sikorskiego 3 znajdują się 2 wejścia.Przy wejściu od strony ulicy Sikorskiego znajdują się trzystopniowe schody.

- Osoby ze szczególnymi potrzebami mogą dostać się do budynku drugim wejściem (od strony parkingu).

-Przy wejściu:

  •  znajduje się podjazd/chodniko szerokości 1,5 m,
  • nie maprogu,
  • znajdują się drzwi o szerokości 1m.

 Na parkingu od strony ulicy znajduje się 1 miejsce postojowe dla osób ze szczególnymi potrzebami.

 Na parterze budynku znajdują się szerokie  (1,5m)  bezprogowe korytarze umożliwiające poruszanie się po budynku osobom ze szczególnymi potrzebami.

 W budynku znajdują się kontrastowe barwy pomiędzy podłogą i ścianami.

 Drzwi do pomieszczeń (biur) oznaczone są w sposób kontrastowy (ciemne cyfry na jasnym tle drzwi). Drzwi  w korytarzu oznaczone są żółtą taśmą. 

Schody pomiędzy parterem i I piętrem posiadają antypoślizgową nawierzchnię, pierwszy i ostatni stopień oznaczone są w sposób kontrastowy względem nawierzchni schodów.

Wejście do toalety dla osób niepełnosprawnych(korzystających z wózka inwalidzkiego) znajduje się przy korytarzu głównym na parterze.

Na elewacji frontowej (od ulicy) znajdują się tablice informacyjne z nazwami instytucji, które mieszczą się w budynku.

W Biurze Obsługi Interesanta PCPR, które znajduje się przy wejściu od strony parkingu zatrudniony jest pracownik, który informuje o rozmieszczeniu pomieszczeń w budynku.

Na holu głównym przy schodach znajduje się tablica informacyjna pokazująca rozmieszczenie poszczególnych pomieszczeń dzięki czemu interesanci od samego wejścia posiadają informacje o rozmieszczeniu pomieszczeń w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a natomiast informacje o pracownikach zostały wyraźnie nadrukowane na kontrastowych tłach, dzięki czemu osoby słabowidzące mogą samodzielnie uzyskać niezbędne informacje.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Aplikacje mobilne:

Brak dostępnych aplikacji.

Dostępność tłumacza języka migowego:

Brak dostępności tłumacza migowego w Poradni i na stronie on-line.

Zegar

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Imieniny

BIP