Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Aleksandrowie Kujawskim

Bank informacji zawodowych

ZANIM SIĘGNIESZ PO INDEKS

Możliwości wyboru uczelni

CIEKAWE KIERUNKI STUDIÓW
Wybór kierunku studiów i uczelni bywa dla młodych ludzi często trudnym zadaniem. Chociaż wiele osób od dziecka marzy o zdobyciu jakiegoś zawodu, to jednak w decydującym momencie ostatecznego wyboru, w ostatnich klasach szkoły średniej, nadchodzi czas wielu rozterek i często znacznych wątpliwości. Ostateczna decyzja edukacyjno-zawodowa zapada w sposób wieloetapowy i prawie zawsze jest ona złożona. A czynników, które warto uwzględnić jest naprawdę sporo, zwłaszcza, że rynek edukacyjny w Polsce oferuje wiele możliwości kształcenia, a swojej szansy można szukać także na uczelniach poza granicami naszego kraju.

W ostatnich latach w szkolnictwie wyższym zaszły liczne zmiany. Poza uczelniami państwowymi funkcjonuje wiele uczelni niepaństwowych. Kształcić się można więc na uczelni publicznej, jak i niepublicznej, wybierając tryb studiów dziennych, wieczorowych lub zaocznych. Oferta kierunków, które proponują uczelnie jest bogata.. Odpowiada ona zarówno na specyficzne potrzeby obecnego młodego pokolenia, jak i  na potrzeby zmieniającej się rzeczywistości. Ułatwieniem dla studiujących jest wprowadzenie zarówno na uczelniach państwowych, jak i nie państwowych studiów dwustopniowych. Są to zazwyczaj 3-3,5 letnie studia zawodowe, dające tytuł licencjata lub inżyniera, plus 1,5- 2 letnie uzupełniające studia magisterskie.

Od 1998r. pojawiła się również możliwość nauki w wyższych szkołach zawodowych, ukończenie których daje tytuł licencjata. Uczelnie zawodowe powstały głównie w mniejszych miastach, które po ostatniej reformie administracyjnej naszego kraju straciły status miast wojewódzkich, oraz w innych ośrodkach pozbawionych do tej pory uczelni wyższych. Podstawową zasadą jest tu szybka, 3-letnia edukacja, umiejscowiona blisko miejsca zamieszkania studenta, przygotowująca go do wykonywania zawodu. Uczelnie zawodowe proponują kształcenie w około 100 specjalnościach. Tytuł magistra można zdobyć kończąc studia uzupełniające na innych uczelniach.

Wybór typu uczelni i formy kształcenia to tylko jeden z czynników, który należy uwzględnić w procesie decyzyjnym. W przypadku studiowania na uczelni niepaństwowej lub wybrania studiów wieczorowych albo zaocznych na uczelni państwowej trzeba liczyć się z kwestami finansowymi. Opłaty za studia są bardzo zróżnicowane, zależą głównie od kierunku, renomy uczelni i wielkości ośrodka akademickiego. Kwestie finansowe dotyczą nie tylko wysokości czesnego, ale także kosztów utrzymania poza domem ( mieszkania, wyżywienia, dojazdów).

W planowaniu dalszej kariery edukacyjno-zawodowej niezwykle ważnym etapem jest sporządzenie inwentarza własnych zasobów, rozpoznanie zainteresowań i uzdolnień, określenie preferowanego środowiska pracy, a także myślenie o swojej przyszłości w kontekście zmian, jakie niesie współczesny świat. Radą i pomocą w tych obszarach służą m.in. specjaliści zatrudnieni w poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Tu, korzystając z testów predyspozycji zawodowych, testów osobowości, uzdolnień, zainteresowań można określić własne atuty i preferencje. Tak zebrane informacje i wiedza o sobie samym są kluczem do pomyślnego startu na uczelnię wyższą.

Od kilku lat dużą popularnością cieszą się takie kierunki, jak:

 • zarządzanie i marketing - wykładane we wszystkich typach uczelni: na politechnikach, akademiach ekonomicznych, a także akademiach wychowania fizycznego, akademiach rolniczych, uczelniach pedagogicznych, szkołach wojskowych i wielu uczelniach niepaństwowych,
  pedagogika - wykładana na uniwersytetach, uczelniach pedagogicznych, wyższych zawodowych, a także w wielu uczelniach niepaństwowych,
  ekonomia - można ją studiować na akademiach ekonomicznych, uniwersytetach, politechnikach i uczelniach niepaństwowych.

W obecnej sytuacji gospodarczej naszego kraju oraz w perspektywie dynamicznych zmian rynkowych młodzi ludzie zastanawiają się często nad przyszłością branży, w której chcieliby znaleźć zatrudnienie. Eksperci z Międzyresortowego Zespołu do Prognozowania Popytu na Pracę przy Rządowym Centrum Studiów Strategicznych przygotowali prognozę zapotrzebowania rynku pracy w najbliższych 10 latach. Uwzględniając te dane, a także obserwując zmiany gospodarcze, polityczne i społeczne współczesnego świata przewiduje się, że ukończenie poniżej scharakteryzowanych kierunków studiów, zwiększy szanse zatrudnienia absolwentów na rynku pracy:

 • biotechnologia,
  kosmetologia,
  psychologia,
  ochrona środowiska,
  turystyka i rekreacja,
  informatyka,
  elektronika,
  międzynarodowe stosunki gospodarcze i polityczne,
  mechatronika,
  medycyna,
  zdrowie publiczne,
  finanse i bankowość.

Zegar

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Imieniny

BIP